top of page

Ağ Erişim Kontrolü

Ağ Erişim Kontrolü network güvenliğinin ilk adımı en basiti ama en etkili yöntemlerinden biridir. Erişim denetimi ile ağ üzerinde izin verilmeyen hiçbir istemci ve kullanıcı bulunamaz.

 

Ağ Erişim Kontrolü 802.1x protokolü kullanılarak ağa dahil olmak isteyen kullanıcı bilgisayarlarının MAC adresleri kullanılarak yapılır. Ağ Erişim Kontrolü, yetki ve izin denetimlerini kimlik ve erişim yönetimi olarak adlandırılan identity  ve access management (IAM) bileşeni üzerinden yapar. IAM’in sağladığı izin bilgilerinin ve önceden belirlenmiş kuralların yardımıyla Ağ Erişim Kontrolü ağa gelen erişim isteklerini kabul veya red eder.

LimRAD NAC çözümü ilk uygulandığında, ağa o anda erişmekte olan tüm cihazları bulmak, ne tür cihazlar olduğunu saptamak, kurumun belirlediği politikalara göre bu cihazlarla ilgili ne tür bir işlem yapılacağını belirlemek gibi süreçleri işletir. Ağ Erişim Kontrolü sistemleri genel olarak geniş bir ürün listesine ait kuralları ve izinleri belirlemeyi sağlayan ince ayarları içerir.

Ağ Erişim Kontrolüpre-admission ve post-admission olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Pre-admission kullanıcının ön izinle ağa dahil olup olmayacağına karar verilmesi işlemidir. Reddedilen kullanıcılar ağa dahil edilmeden reddedilirler. Post-admission ise kullanıcı ağa dâhil edildikten sonra hangi haklara sahipse o haklar karşılığında izin verilen uygulamalara erişebilir durumda olur.

Ağ Erişim Kontrolünün önemli özellikleri ve faydaları:

  • Ayrı bir cihaz veya modül gerektirmeden işlem yapan tüm sistemlere belirlenen kuralları zorunlu kılar.

  • Herhangi bir ZeroDay saldırısına karşı önlemdir,

  • Kullanıcıların ve cihazlarının tanınmasını ve profil çıkarılmasını yetkilendirilmesini sağlar.

  • Konuk (Guest) kullanıcıların ağ erişimini kontrol için konuk kullanıcı kaydı, kimlik doğrulaması gibi önlemlerin yanı sıra guest yönetim portalı gibi servisleri sağlar.

  • Güvenlik politikalarına uyumu kullanıcı tipi, cihaz tipi ve işletim sistemi bazında denetler.

  • Uyumlu olmayan cihazlar için bloklama, izole etme ve onarma gibi güvenlik politikalarını müdahale gerekmeden uygulayarak tehditleri elimine etmeye çalışır.

  • Kullanıcıların, cihazların ve uygulamaların rol tabanlı kontrollerinin yapılmasına olanak sağlar

  • Open/RESTful API yardımıyla diğer güvenlik ve ağ çözümleri ile entegre çalışır.

  • EAP türevi kimlik doğrulama protokolleri kullanılarak 802.1x için kablolu ve kablosuz ağlarda şifreleme yapılmasına izin verir.

Değişik lokasyonlardaki verilerin korunması, çeşitli güvenlik risklerini potansiyel olarak taşıyan BYOD (BringYourOwn Device), yeni veya henüz tanımlanmamış IoT cihazları, konuk-guest kullanıcı kontrolü ve sahte kablolu ya da kablosuz uç noktaları gibi denetlenmesi gereken bileşenler Ağ Erişim Kontrolünün daha çok yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca Ağ Erişim Kontrolü ürününün hem kablolu hem kablosuz ağlar için erişim kontrolü sağlaması önemli bir ayrıntıdır.

LimRAD ürün ailesine ilişkin detaylı bilgiye www.limrad.com adresinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page